Veeti rajapinta

Tämä on OData 3.0 protokollaa noudattava rajapinta. Lisätietoja ODatasta löytyy osoitteesta: www.odata.org.

Rajapintaan voi muodostaa kyselyjä OData Query Builderilla.

ElyKeskus
EnergianKaytto Vesihuoltolaitoksen käyttämän energian määrät
EnergianKayttoToiminto Ne toiminnot, joihin vesihuoltolaitoksen käyttämän energia voi kohdistua
EnergianTuotto Vesihuoltolaitoksen tuottaman energian määrät (biokaasu)
Investointi Vesihuoltolaitoksen tekemät uudis- ja saneerausinvestoinnit
InvestointiLaji Vesihuoltolaitoksen tekemät uudis- ja saneerausinvestointien lajinimet
Jatevedenpuhdistamo Vesihuoltolaitoksen ei-luvanvaraisten jätevedenpuhdistamoiden tiedot
JatevedenpuhdistamoTila Jäteveden puhdistamon tilatieto (tieto tulee Vahti-järjestelmästä)
JatevedenRajaArvo Jäteveden luvan raja-arvojen lukumäärä vuodessa (esim. yhteensä 32 eri pitoisuus- tai puhdistustehoraja-arvoa) ja saavutettujen raja-arvojen lukumäärä vuodessa (esim. 30)
JatevedenVastaanottaminenEiVeetiOrganisaatiolta Jäteveden vastaanotettu vuosittainen määrä ei Veetiin kirjatuilta organisaatioilta
JatevedenVastaanottaminenJaJohtaminen Jäteveden vastaanotto ja johdettu vuosittainen määrä organisaatioilta
Kunta Kuntatieto
LaskutettuJatevesi Asiakkailta laskutettu jätevesimäärä oman verkoston alueella (m3/a)
LaskutettuTalousvesi Asiakkailta laskutettu vesimäärä (m3/a)
LaskutettuTalousvesiKulutustyyppi VELVET:ssä käytetty koodisto
LiittyjaMaara Vuosittaiset liittyneet asukkaat asukaslukuna verkoittain
LiittymaMaara Vuosittaiset liittymien määrät verkoittain
Maakunta
OhitusvesimaaraPuhdistamolla Puhdistamolla ohitettu jätevesi
OhitusvesimaaraVerkossa Verkostossa ohitettu jätevesi
OmistajaTyyppi
Omistusosuus
Paikkakunta Paikkakunnat
Postitoimipaikka Postitoimipaikka
Raakavedenottopaikka Vedenottamon raakavedenottopaikat
SarakeKuvaus Tämän rajapinnan sarakkeiden kuvaukset Descriptions of the columns in this interface
Taksa Vesihuoltolaitosten maksutiedot
TaksaKayttomaksu Käyttömaksu veden kulutuksesta tai jäteveden tuotosta
TaksaKiinteistotyyppi Minkä tyyppisen kiinteistön taksoista on kyse
TaksaVerkkoTyyppi Minkä tyyppisen verkon taksoista on kyse
Talousvedenkasittely Talousveden vedenkäsittelymenetelmät
TalousvedenkasittelyMenetelma Listaus talousveden käsittelymenetelmistä
TalousvedenOstoJaMyynti Vesilaitosten väliset ostetut ja myydyt talousvesimäärät
TalousvedenOstoJaMyyntiEiVeetiOrganisaatiolle Veetiin kirjautumattomille organisaatioille myyty talousvesi.
TalousvedenRajaArvo Laatusuosituksen mukaisten raja-arvojen täyttyminen parametreille
TalousvedenReklamaatio
TauluKuvaus Tämän rajapinnan taulujen kuvaukset Descriptions of the tables in this interface
TekopohjavedenValmistusImeytys Tekopohjaveden valmistuksen vuosittaiset imeytysmäärät
TekopohjavedenValmistusImeytystapa Tekopohjaveden valmistuksen imeytystavat
Tilinpaatos Laitoksen keskeisimmät taloustiedot
TilinpaatosLiitetiedosto
ToimintaalueenKartta Toiminta-alueen kartta liitetiedostona
ToimintaalueenVahvistus Alue, jonka kunta on hyväksynyt vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi
Toimintakertomus Sisältää liitetiedostoja, jotka voivat sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, toimitusehdot tai jonkin yhdistelmän näistä sisältötyypeistä.
VahtiJatevedenpuhdistamoLink Linkitystaulu Vahti-järjestelmään
VahtiJatevedenpuhdistamoLinkVerkko
VahtiJatevedenpuhdistamoOhitettuvesi Vahti-järjestelmän jätevedenpuhdistamoiden ohitetun veden vuosittaiset arvot
VahtiJatevedenpuhdistamoTulevaVesi Vahti-järjestelmän jätevedenpuhdistamoiden tulevan veden vuosittaiset arvot
Vedenottamo Vedenottamon nimi, sijainti ja lupatiedot
VedenottamoTila Vedenottamon tilatieto
VedenottamoVesihuoltoOrganisaatio Vedenottamotiedot
VedenottamoVesihuoltoOrganisaatioVerkko Vedenottamoon liittyvät verkkot
VedenottamoVesityyppi Vedenottamon vesityypit
Vedenotto Vuosittaiset vedenottomäärät vedenottamoittain
Vedenottolupa Vedenottamon lupatiedot
VedenottolupaMyontaja Vedenottoluvan myöntäjä
VedenottomaaraLupa Suurin luvan mukainen vedenottomäärä
Verkko Verkkojen tiedot (esim. vesi, jäte, hule)
VerkkojenSaneerauksetVerkkoTyyppi Vuosittaiset verkkojen saneerausmäärät verkkotyypeittäin
VerkkoPituus Vesijohtoverkoston johtopituus materiaaleittain
VerkkoPutkimateriaali Käytetty putkimateriaali
VerkkoPutkirikko Putkirikkojen kappalemäärä vuodessa (kpl/vuosi)
VerkkoTyyppi Verkon tyyppi
VerkostoonPumpattuTalousvesi Jakeluverkostoon omilta vedenkäsittelylaitoksilta tai suoraan pohjavedenottamolta pumpattua talousvettä
VesienhoitoAlue Vesienhoitoalue
VesihuoltoOrganisaatio Laitoksen nimi ja yhteystiedot
VesihuoltoOrganisaatioKieli Vesihuoltolaitoksen asiointikieli
VesihuoltoOrganisaatioToimiala Vesihuoltolaitoksen toimiala
VesihuoltoOrganisaatioToimintamuoto Vesihuoltolaitoksen toimintamuoto
VesihuoltoOrganisaatioVesienhoitoAlueet Vesihuoltolaitoksen vesienhoitoalueet
Vesisailio Vesisäiliöt
VesisailioTyyppi Vesisäiliön tyyppi
Vesisto Vesistöalue
Yksikko Käytetyt yksiköt

ElyKeskus

/v1/odata/ElyKeskus
/v1/odata/ElyKeskus(1001)
/v1/odata/ElyKeskus(1001)/Kunnat
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Kunnat Kunta
Nimi String
NimiRuo String
YmpVastuuElyKeskusId Int32 Se ELY-keskus, joka vastaa tämän ELY-keskuksen ympäristö-asioista

EnergianKaytto

Vesihuoltolaitoksen käyttämän energian määrät

/v1/odata/EnergianKaytto
/v1/odata/EnergianKaytto(1)
/v1/odata/EnergianKaytto(1)/Toiminto
/v1/odata/EnergianKaytto(1)/VesihuoltoOrganisaatio
Id (Key) Int32 ID-kenttä
KevytPolttooljy Int32 Energian käyttö: Kevyt polttoöljy (yksikkö: l/a)
Lammitys Int32 Energian käyttö: Lämmitys (yksikkö: MWh/a)
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
Maakaasu Int32 Energian käyttö: Maakaasu (yksikkö: m3/a)
MuuEnergia Int32 Energian käyttö: muu energia (yksikkö: MWh/a)
MuuSahko Int32 Energian käyttö: muu sähkö
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
ProsessinKayttamaSahko Int32 Energian käyttö: prosessin käyttämä sähkö (yksikkö: MWh/a)
RaskasPolttooljy Int32 Energian käyttö: Raskas polttoöljy (yksikkö: l/a)
Toiminto EnergianKayttoToiminto
Toiminto_Id Int32 ID-kenttä
VesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
VesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 Vesihuolto-organisaation ID
Vuosi Int32 Vuosi, jolta tiedot ovat

EnergianKayttoToiminto

Ne toiminnot, joihin vesihuoltolaitoksen käyttämän energia voi kohdistua

/v1/odata/EnergianKayttoToiminto
/v1/odata/EnergianKayttoToiminto(1)
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Nimi String Toiminto suomeksi
NimiRuo String Toiminto ruotsiksi

EnergianTuotto

Vesihuoltolaitoksen tuottaman energian määrät (biokaasu)

/v1/odata/EnergianTuotto
/v1/odata/EnergianTuotto(1)
/v1/odata/EnergianTuotto(1)/VesihuoltoOrganisaatio
Id (Key) Int32 ID-kenttä
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
Maara Int32 Tuotetun energian määrä (yksikkö: MWh/a)
MuuKaytto Int32 Energian tuotto: muu käyttö (yksikkö: MWh/a)
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
OmaKaytto Int32 Energian tuotto: Oma käyttö (yksikkö: MWh/a)
Tuotto Int32 Tuotetun biokaasun määrä (yksikkö: m3/a)
VesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
VesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 Vesihuolto-organisaation ID
Vuosi Int32 Vuosi, jolta tiedot ovat

Investointi

Vesihuoltolaitoksen tekemät uudis- ja saneerausinvestoinnit

/v1/odata/Investointi
/v1/odata/Investointi(7)
/v1/odata/Investointi(7)/InvestointiLaji
/v1/odata/Investointi(7)/VesihuoltoOrganisaatio
Id (Key) Int32
InvestoinninMaara Int32 Investointien määrä (yksikkö: eur/a)
InvestointikustannusMuuTuki Int32 Muu tuki investointikustannuksiin (yksikkö: eur/a)
InvestointikustannusOmistajanTuki Int32 Omistajan tuki investointikustannuksiin (yksikkö: eur/a)
InvestointiLaji InvestointiLaji
KorvausInvestoinninMaara Int32 Korvausinvestointien määrä (yksikkö: eur/a)
Laji_Id Int32 ID-kenttä
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
VesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
VesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 Vesihuolto-organisaation ID
Vuosi Int32 Vuosi, jolta tiedot ovat

InvestointiLaji

Vesihuoltolaitoksen tekemät uudis- ja saneerausinvestointien lajinimet

/v1/odata/InvestointiLaji
/v1/odata/InvestointiLaji(1)
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Nimi String Nimi suomeksi
NimiRuo String Nimi ruotsiksi

Jatevedenpuhdistamo

Vesihuoltolaitoksen ei-luvanvaraisten jätevedenpuhdistamoiden tiedot

/v1/odata/Jatevedenpuhdistamo
/v1/odata/Jatevedenpuhdistamo(1)
/v1/odata/Jatevedenpuhdistamo(1)/JatevedenpuhdistamoTila
/v1/odata/Jatevedenpuhdistamo(1)/Paikkakunta
/v1/odata/Jatevedenpuhdistamo(1)/PurkuputkenPaikkakunta
/v1/odata/Jatevedenpuhdistamo(1)/VesihuoltoOrganisaatio
Asukasvastineluku Int32 Jätevedenpuhdistamon asukasvastineluku
AsukasvastineluvunPaivitysvuosi Int32
Id (Key) Int32 ID-kenttä
JatevedenpuhdistamoTila JatevedenpuhdistamoTila
JatevedenpuhdistamoTila_Id Int32 ID-kenttä
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
Nimi String Nimi suomeksi
Ohitusvesimaara Int32 Jätevedenpuhdistamon ohitusveden määrä
Paikkakunta Paikkakunta
Paikkakunta_Id Int32 ID-kenttä
PurkuputkenPaikkakunta Paikkakunta
PurkuputkenPaikkakunta_Id Int32 ID-kenttä
TulevaVesimaara Int32 Jätevedenpuhdistamolle tuleva vesimäärä
VesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
VesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 Vesihuolto-organisaation ID

JatevedenpuhdistamoTila

Jäteveden puhdistamon tilatieto (tieto tulee Vahti-järjestelmästä)

/v1/odata/JatevedenpuhdistamoTila
/v1/odata/JatevedenpuhdistamoTila(1)
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Nimi String Nimi suomeksi
NimiRuo String Nimi ruotsiksi

JatevedenRajaArvo

Jäteveden luvan raja-arvojen lukumäärä vuodessa (esim. yhteensä 32 eri pitoisuus- tai puhdistustehoraja-arvoa) ja saavutettujen raja-arvojen lukumäärä vuodessa (esim. 30)

/v1/odata/JatevedenRajaArvo
/v1/odata/JatevedenRajaArvo(1)
/v1/odata/JatevedenRajaArvo(1)/VahtiJatevedenpuhdistamoLink
Id (Key) Int32
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
LuvanRajaArvojenMaara Int32 Ympäristöluvassa lueteltujen rajaarvojen määrä vuodessa
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
SaavutettujenRajaArvojenMaara Int32 Ympäristöluvassa saavutettujen raja-arvojen määrä
VahtiJatevedenpuhdistamoLink VahtiJatevedenpuhdistamoLink
VahtiJatevedenpuhdistamoLinkId Int32 ID-kenttä
Vuosi Int32 Vuositieto

JatevedenVastaanottaminenEiVeetiOrganisaatiolta

Jäteveden vastaanotettu vuosittainen määrä ei Veetiin kirjatuilta organisaatioilta

/v1/odata/JatevedenVastaanottaminenEiVeetiOrganisaatiolta
/v1/odata/JatevedenVastaanottaminenEiVeetiOrganisaatiolta(1)
/v1/odata/JatevedenVastaanottaminenEiVeetiOrganisaatiolta(1)/VesihuoltoOrganisaatio
Id (Key) Int32 ID-kenttä
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
Maara Int32 Vastaanotettu jätevesimäärä ei Veetissä löytyvältä organisaatiolta
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
Selite String Vapaamuotoinen selitekenttä
VesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
VesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 Vesihuolto-organisaation ID
Vuosi Int32 Vuositieto

JatevedenVastaanottaminenJaJohtaminen

Jäteveden vastaanotto ja johdettu vuosittainen määrä organisaatioilta

/v1/odata/JatevedenVastaanottaminenJaJohtaminen
/v1/odata/JatevedenVastaanottaminenJaJohtaminen(6)
/v1/odata/JatevedenVastaanottaminenJaJohtaminen(6)/Lahettaja
/v1/odata/JatevedenVastaanottaminenJaJohtaminen(6)/Vastaanottaja
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Lahettaja VesihuoltoOrganisaatio
LahettajaVesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 Vesihuolto-organisaation ID
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
Maara Int32 Toiselta laitokselta vastaanotettu jätevesimäärä
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
Vastaanottaja VesihuoltoOrganisaatio
VastaanottajaVesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 Vesihuolto-organisaation ID
Vuosi Int32 Vuositieto

Kunta

Kuntatieto

/v1/odata/Kunta
/v1/odata/Kunta(5)
/v1/odata/Kunta(5)/ElyKeskus
/v1/odata/Kunta(5)/VesihuoltoOrganisaatiot
ElyKeskus ElyKeskus
H_Ely_Id Int32 ID-kenttä
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Nimi String Nimi suomeksi
NimiRuo String Nimi ruotsiksi
OnNykyinen Boolean
VesihuoltoOrganisaatiot VesihuoltoOrganisaatio
YTunnus String Laitoksen Y-tunnus

LaskutettuJatevesi

Asiakkailta laskutettu jätevesimäärä oman verkoston alueella (m3/a)

/v1/odata/LaskutettuJatevesi
/v1/odata/LaskutettuJatevesi(1)
/v1/odata/LaskutettuJatevesi(1)/VesihuoltoOrganisaatio
Id (Key) Int32 ID-kenttä
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
Maara Int32 Laskutetun jäteveden määrä (m3/a)
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
VesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
VesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 Vesihuolto-organisaation ID
Vuosi Int32 Vuositieto

LaskutettuTalousvesi

Asiakkailta laskutettu vesimäärä (m3/a)

/v1/odata/LaskutettuTalousvesi
/v1/odata/LaskutettuTalousvesi(21531)
/v1/odata/LaskutettuTalousvesi(21531)/LaskutettuTalousvesiKulutustyyppi
/v1/odata/LaskutettuTalousvesi(21531)/VesihuoltoOrganisaatio
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Kulutustyyppi_Id Int32 ID-kenttä
LaskutettuTalousvesiKulutustyyppi LaskutettuTalousvesiKulutustyyppi
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
Maara Int32 Laskutetun talousveden määrä (m3/a)
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
VesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
VesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 Vesihuolto-organisaation ID
Vuosi Int32 Vuositieto

LaskutettuTalousvesiKulutustyyppi

VELVET:ssä käytetty koodisto

/v1/odata/LaskutettuTalousvesiKulutustyyppi
/v1/odata/LaskutettuTalousvesiKulutustyyppi(1)
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Jarjestysnumero Int32
Nimi String Nimi suomeksi
NimiRuo String Nimi ruotsiksi

LiittyjaMaara

Vuosittaiset liittyneet asukkaat asukaslukuna verkoittain

/v1/odata/LiittyjaMaara
/v1/odata/LiittyjaMaara(18795)
/v1/odata/LiittyjaMaara(18795)/Verkko
Id (Key) Int32 ID-kenttä
LiittymattomatAsukkaatToimintaAlueella Int32 Liittymättömät asukkaat toiminta-alueella
LiittyneetAsukkaatToimintaAlueella Int32 Liitteneet asukkaat toiminta-alueella
LiittyneetAsukkaatToimintaAlueenUlkopuolella Int32 Liittyneet asukkaat toiminta-alueen ulkopuolella
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
Verkko Verkko
Verkko_Id Int32 ID-kenttä
Vuosi Int32 Vuositieto

LiittymaMaara

Vuosittaiset liittymien määrät verkoittain

/v1/odata/LiittymaMaara
/v1/odata/LiittymaMaara(3)
/v1/odata/LiittymaMaara(3)/Verkko
Id (Key) Int32 ID-kenttä
LiittymienMaara Int32 Liittymien määrä
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
Verkko Verkko
Verkko_Id Int32 ID-kenttä
Vuosi Int32 Vuositieto

Maakunta

/v1/odata/Maakunta
/v1/odata/Maakunta(1)
Id (Key) Int32
Nimi String
NimiRuo String

OhitusvesimaaraPuhdistamolla

Puhdistamolla ohitettu jätevesi

/v1/odata/OhitusvesimaaraPuhdistamolla
/v1/odata/OhitusvesimaaraPuhdistamolla(1)
/v1/odata/OhitusvesimaaraPuhdistamolla(1)/VesihuoltoOrganisaatio
Id (Key) Int32 ID-kenttä
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
Maara Int32 Puhdistamolla ohitettu jätevesimäärä (m3/a)
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
VesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
VesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 ID-kenttä
Vuosi Int32 Vuositieto

OhitusvesimaaraVerkossa

Verkostossa ohitettu jätevesi

/v1/odata/OhitusvesimaaraVerkossa
/v1/odata/OhitusvesimaaraVerkossa(2)
/v1/odata/OhitusvesimaaraVerkossa(2)/VesihuoltoOrganisaatio
Id (Key) Int32 ID-kenttä
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
Maara Int32 Verkostossa ohitettu jätevesimäärä (m3/a)
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
VesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
VesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 ID-kenttä
Vuosi Int32 Vuositieto

OmistajaTyyppi

/v1/odata/OmistajaTyyppi
/v1/odata/OmistajaTyyppi(1)
Id (Key) Int32
Nimi String
NimiRuo String

Omistusosuus

/v1/odata/Omistusosuus
/v1/odata/Omistusosuus(1)
/v1/odata/Omistusosuus(1)/OmistajaTyyppi
/v1/odata/Omistusosuus(1)/VesihuoltoOrganisaatio
Id (Key) Int32
OmistajanNimi String
OmistajaTyyppi OmistajaTyyppi
OmistajaTyyppi_Id Int32
Omistusosuusprosentti Decimal
VesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
VesihuoltoOrganisaatio_Id Int32
YTunnus String

Paikkakunta

Paikkakunnat

/v1/odata/Paikkakunta
/v1/odata/Paikkakunta(1)
/v1/odata/Paikkakunta(1)/Kunta
/v1/odata/Paikkakunta(1)/Vesisto
/v1/odata/Paikkakunta(1)/VesienhoitoAlue
H_Kunta_Id Int32 Kuntatieto
H_VesienhoitoAlue_Id Int32 ID-kenttä
H_Vesisto_Id Int32 ID-kenttä
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Kunta Kunta
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
VesienhoitoAlue VesienhoitoAlue
Vesimuodostuma String Paikkakunnan vesimuodostuma
Vesisto Vesisto

Postitoimipaikka

Postitoimipaikka

/v1/odata/Postitoimipaikka
/v1/odata/Postitoimipaikka(1)
Id (Key) Int32 Id
Nimi String Nimi suomeksi
NimiRuo String Nimi ruotsiksi
Numero String Numero

Raakavedenottopaikka

Vedenottamon raakavedenottopaikat

/v1/odata/Raakavedenottopaikka
/v1/odata/Raakavedenottopaikka(13)
/v1/odata/Raakavedenottopaikka(13)/Vedenottamo
/v1/odata/Raakavedenottopaikka(13)/TekopohjavedenValmistusImeytystapa
/v1/odata/Raakavedenottopaikka(13)/Kunta
/v1/odata/Raakavedenottopaikka(13)/Vesisto
H_Kunta_Id Int32 Kuntatieto
H_Vesal_Id Int32 ID-kenttä
Id (Key) Int32 ID-kenttä
ImeytysalueenNimi String Nimi suomeksi
Kunta Kunta
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
TekopohjavedenValmistusImeytystapa TekopohjavedenValmistusImeytystapa
Vedenottamo Vedenottamo
Vedenottamo_Id Int32 ID-kenttä
Vesisto Vesisto

SarakeKuvaus

Tämän rajapinnan sarakkeiden kuvaukset

Descriptions of the columns in this interface

/v1/odata/SarakeKuvaus
/v1/odata/SarakeKuvaus(Taulu='TauluKuvaus',Nimi='KuvausSuomeksi')
KuvausEnglanniksi String Kuvaus englanniksi Description in English
KuvausRuotsiksi String Kuvaus ruotsiksi Description in Swedish
KuvausSuomeksi String Kuvaus suomeksi Description in Finnish
Nimi (Key) String Sarakkeen nimi Column name
Taulu (Key) String Taulun nimi Table name
Tyyppi String Sarkkeen arvojen tietotyyppi The data type of the values in this column

Taksa

Vesihuoltolaitosten maksutiedot

/v1/odata/Taksa
/v1/odata/Taksa(54)
/v1/odata/Taksa(54)/TaksaKiinteistotyyppi
/v1/odata/Taksa(54)/TaksaVerkkoTyyppi
/v1/odata/Taksa(54)/VesihuoltoOrganisaatio
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Kiinteistotyyppi_Id Int32 ID-kenttä
Liittymismaksu Decimal Taksa: Liittymismaksu
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
Perusmaksu Decimal Taksa: Perusmaksu
TaksaKiinteistotyyppi TaksaKiinteistotyyppi
TaksaVerkkoTyyppi TaksaVerkkoTyyppi
Tyyppi_Id Int32 ID-kenttä
VesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
VesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 Vesihuolto-organisaation ID
Vuosi Int32 Vuositieto

TaksaKayttomaksu

Käyttömaksu veden kulutuksesta tai jäteveden tuotosta

/v1/odata/TaksaKayttomaksu
/v1/odata/TaksaKayttomaksu(1)
/v1/odata/TaksaKayttomaksu(1)/VerkkoTyyppi
/v1/odata/TaksaKayttomaksu(1)/VesihuoltoOrganisaatio
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Kayttomaksu Decimal Taksa: Käyttömaksu
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
Tyyppi_Id Int32 ID-kenttä
VerkkoTyyppi VerkkoTyyppi
VesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
VesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 Vesihuolto-organisaation ID
Vuosi Int32 Vuositieto

TaksaKiinteistotyyppi

Minkä tyyppisen kiinteistön taksoista on kyse

/v1/odata/TaksaKiinteistotyyppi
/v1/odata/TaksaKiinteistotyyppi(1)
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Nimi String Nimi suomeksi
NimiRuo String Nimi ruotsiksi

TaksaVerkkoTyyppi

Minkä tyyppisen verkon taksoista on kyse

/v1/odata/TaksaVerkkoTyyppi
/v1/odata/TaksaVerkkoTyyppi(1)
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Nimi String Nimi suomeksi
NimiRuo String Nimi ruotsiksi

Talousvedenkasittely

Talousveden vedenkäsittelymenetelmät

/v1/odata/Talousvedenkasittely
/v1/odata/Talousvedenkasittely(1)
/v1/odata/Talousvedenkasittely(1)/Vedenottamo
/v1/odata/Talousvedenkasittely(1)/TalousvedenkasittelyMenetelma
Id (Key) Int32 ID-kenttä
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
TalousvedenkasittelyMenetelma TalousvedenkasittelyMenetelma
Vedenottamo Vedenottamo
Vedenottamo_Id Int32 ID-kenttä
Vuosi Int32 Vuositieto

TalousvedenkasittelyMenetelma

Listaus talousveden käsittelymenetelmistä

/v1/odata/TalousvedenkasittelyMenetelma
/v1/odata/TalousvedenkasittelyMenetelma(1)
/v1/odata/TalousvedenkasittelyMenetelma(1)/Talousvedenkasittely
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Jarjestysnumero Int32
Nimi String Nimi suomeksi
NimiRuo String Nimi ruotsiksi
Talousvedenkasittely Talousvedenkasittely

TalousvedenOstoJaMyynti

Vesilaitosten väliset ostetut ja myydyt talousvesimäärät

/v1/odata/TalousvedenOstoJaMyynti
/v1/odata/TalousvedenOstoJaMyynti(3444)
/v1/odata/TalousvedenOstoJaMyynti(3444)/OstajaVesihuoltoOrganisaatio
/v1/odata/TalousvedenOstoJaMyynti(3444)/MyyjaVesihuoltoOrganisaatio
Id (Key) Int32 ID-kenttä
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
Maara Int32 Talousveden oston ja myynnin määrä
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
MyyjaVesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
MyyjaVesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 Vesihuolto-organisaation ID
OstajaVesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
OstajaVesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 Vesihuolto-organisaation ID
Vuosi Int32 Vuositieto

TalousvedenOstoJaMyyntiEiVeetiOrganisaatiolle

Veetiin kirjautumattomille organisaatioille myyty talousvesi.

/v1/odata/TalousvedenOstoJaMyyntiEiVeetiOrganisaatiolle
/v1/odata/TalousvedenOstoJaMyyntiEiVeetiOrganisaatiolle(1)
/v1/odata/TalousvedenOstoJaMyyntiEiVeetiOrganisaatiolle(1)/VesihuoltoOrganisaatio
Id (Key) Int32 ID-kenttä
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
Maara Int32 Myydyn talousveden määrä Veetiin kirjautumattomalle organisaatiolle
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
Selite String Vapaamuotoinen selitekenttä
VesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
VesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 Myyjän Vesihuolto-organisaatio ID
Vuosi Int32 Vuositieto

TalousvedenRajaArvo

Laatusuosituksen mukaisten raja-arvojen täyttyminen parametreille

/v1/odata/TalousvedenRajaArvo
/v1/odata/TalousvedenRajaArvo(1)
/v1/odata/TalousvedenRajaArvo(1)/Verkko
Id (Key) Int32 ID-kenttä
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
LuvanRajaArvojenMaara Int32 Talousveden luvan raja-arvo määrä
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
SaavutettujenRajaArvojenMaara Int32 Talousvedenraja-arvojen saavutettujen arvojen määrä
Verkko Verkko
Verkko_Id Int32 ID-kenttä
Vuosi Int32 Vuositieto

TalousvedenReklamaatio

/v1/odata/TalousvedenReklamaatio
/v1/odata/TalousvedenReklamaatio(1)
/v1/odata/TalousvedenReklamaatio(1)/Verkko
Id (Key) Int32
LaitoksestaJohtuvienVedenlaatuvalitustenKokonaisLkm Int32
TuotteenTaiPalvelunLaatuaKoskevatReklamaatiotLkm Int32
Verkko Verkko
Verkko_Id Int32
Vuosi Int32

TauluKuvaus

Tämän rajapinnan taulujen kuvaukset

Descriptions of the tables in this interface

/v1/odata/TauluKuvaus
/v1/odata/TauluKuvaus('SarakeKuvaus')
/v1/odata/TauluKuvaus('SarakeKuvaus')/SarakeKuvaukset
KuvausEnglanniksi String Kuvaus englanniksi Description in English
KuvausRuotsiksi String Kuvaus ruotsiksi Description in Swedish
KuvausSuomeksi String Kuvaus suomeksi Description in Finnish
Nimi (Key) String Taulun nimi Table name
SarakeKuvaukset SarakeKuvaus

TekopohjavedenValmistusImeytys

Tekopohjaveden valmistuksen vuosittaiset imeytysmäärät

/v1/odata/TekopohjavedenValmistusImeytys
/v1/odata/TekopohjavedenValmistusImeytys(1)
/v1/odata/TekopohjavedenValmistusImeytys(1)/VedenottamoVesihuoltoOrganisaatio
Id (Key) Int32 ID-kenttä
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
Maara Int32 Tekopohjanveden imeytyksen määrä (yksikkö: m3/a)
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
VedenottamoVesihuoltoOrganisaatio VedenottamoVesihuoltoOrganisaatio
VedenottamoVesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 Vesihuolto-organisaation ID
Vuosi Int32 Vuosi, jolta tiedot ovat

TekopohjavedenValmistusImeytystapa

Tekopohjaveden valmistuksen imeytystavat

/v1/odata/TekopohjavedenValmistusImeytystapa
/v1/odata/TekopohjavedenValmistusImeytystapa(1)
/v1/odata/TekopohjavedenValmistusImeytystapa(1)/Raakavedenottopaikka
Id (Key) Int32
Nimi String Nimi suomeksi
NimiRuo String Nimi ruotsiksi
Raakavedenottopaikka Raakavedenottopaikka

Tilinpaatos

Laitoksen keskeisimmät taloustiedot

/v1/odata/Tilinpaatos
/v1/odata/Tilinpaatos(2)
/v1/odata/Tilinpaatos(2)/VesihuoltoOrganisaatio
/v1/odata/Tilinpaatos(2)/Liitetiedostot
Arvonalentumiset Int32 Arvonalentumiset
Henkilostokulut Int32 Henkilöstökulut
Id (Key) Int32 ID-kenttä
LiiketoiminnanMuutKulut Int32 Liiketoiminnan muut kulut
Liikevaihto Int32 Liikevaihto
Liitetiedostot TilinpaatosLiitetiedosto
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
OmistajanTukiKayttokustannuksiin Int32 Omistajan tuki käyttökustannuksiin
Omistajatuloutus Int32 Omistajatuloutus
Poistot Int32 Poistot
RahoitustuototJaKulut Int32 Rahoituksen tuotot ja kulut
TilikaudenYliJaama Int32 Tilikauden ylijäämä/alijäämä
VesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
VesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 Vesihuolto-organisaation ID
Vuosi Int32 Vuositieto

TilinpaatosLiitetiedosto

/v1/odata/TilinpaatosLiitetiedosto
/v1/odata/TilinpaatosLiitetiedosto(1)
/v1/odata/TilinpaatosLiitetiedosto(1)/Tilinpaatos
Id (Key) Int32
LatausLinkki String
Sisalto Byte[]
Tilinpaatos Tilinpaatos
TilinpaatosId Int32
TilinpaatosLiitetiedostoNimi String

ToimintaalueenKartta

Toiminta-alueen kartta liitetiedostona

/v1/odata/ToimintaalueenKartta
/v1/odata/ToimintaalueenKartta(1)
Id (Key) Int32 ID-kenttä
KarttatiedostonNimi String Nimi suomeksi
LatausLinkki String
LiitetiedostonSisalto Byte[] Toiminta-alueen kartan liitetiedoston sisältö
VesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 Vesihuolto-organisaation ID

ToimintaalueenVahvistus

Alue, jonka kunta on hyväksynyt vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi

/v1/odata/ToimintaalueenVahvistus
/v1/odata/ToimintaalueenVahvistus(137)
/v1/odata/ToimintaalueenVahvistus(137)/VesihuoltoOrganisaatio
/v1/odata/ToimintaalueenVahvistus(137)/Kunta
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Kunta Kunta
Kunta_Id Int32 ID-kenttä
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
VahvistusPvm DateTime Toiminta-alueen vahvistuspäivämäärä
VesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
VesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 Vesihuolto-organisaation ID

Toimintakertomus

Sisältää liitetiedostoja, jotka voivat sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, toimitusehdot tai jonkin yhdistelmän näistä sisältötyypeistä.

/v1/odata/Toimintakertomus
/v1/odata/Toimintakertomus(1)
Id (Key) Int32
LatausLinkki String Linkki, jonka kautta varsinaisen liitetiedoston voi ladata.
LiitetiedostonSisalto Byte[] Tämä kenttä on sisäiseen käyttöön, eikä saatavissa rajapinnan kautta. Käytä kentän LatausLinkki sisältöä.
LisaysAika DateTime
MuutosAika DateTime
Nimi String Nykyisin määrämuotoinen kenttä, joka sisältää tiedon siitä mitä kolmesta sisältötyypistä ko. tiedosto sisältää. Kenttä on merkkijono, joka sisältää joko merkkijonon Tyyppi_Toimintakertomus, Tyyppi_Tilinpaatos, Tyyppi_Toimitusehdot tai jonkin näiden yhdistelmän puolipisteellä erotettuna. Esim. kentän sisältö voi olla ";Tyyppi_Toimintakertomus;Tyyppi_Toimitusehdot". Huomaa, että merkkijono myös alkaa puolipisteellä. HUOM: Kenttä on aiemmin ollut vapaa tekstikenttä ja vanhoja tietoja on vielä tietokannassa, joten sisältö voi olla myös vapaamuotoinen. Vapaamuotoista sisältöä ei voi enää syöttää kenttään ja olemassa olevat vapaamuotoiset tiedot poistetaan mahdollisesti joskus.
TiedostonNimi String
VesihuoltoOrganisaatio_Id Int32
Vuosi Int32

Linkitystaulu Vahti-järjestelmään

/v1/odata/VahtiJatevedenpuhdistamoLink
/v1/odata/VahtiJatevedenpuhdistamoLink(151)
/v1/odata/VahtiJatevedenpuhdistamoLink(151)/VesihuoltoOrganisaatio
/v1/odata/VahtiJatevedenpuhdistamoLink(151)/JatevedenRajaArvot
/v1/odata/VahtiJatevedenpuhdistamoLink(151)/VahtiJatevedenpuhdistamoVerkot
Id (Key) Int32 ID-kenttä
JatevedenRajaArvot JatevedenRajaArvo
Nimi String Nimi suomeksi
VahtiJatevedenpuhdistamoId Int32 ID-kenttä
VahtiJatevedenpuhdistamoVerkot VahtiJatevedenpuhdistamoLinkVerkko
VesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
VesihuoltoOrganisaatioId Int32 Vesihuolto-organisaation ID

VahtiJatevedenpuhdistamoLinkVerkko

/v1/odata/VahtiJatevedenpuhdistamoLinkVerkko
/v1/odata/VahtiJatevedenpuhdistamoLinkVerkko(1)
/v1/odata/VahtiJatevedenpuhdistamoLinkVerkko(1)/Verkko
/v1/odata/VahtiJatevedenpuhdistamoLinkVerkko(1)/VesihuoltoOrganisaatio
Id (Key) Int32
VahtiJatevedenpuhdistamoLinkId Int32
Verkko Verkko
VerkkoId Int32
VesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
VesihuoltoOrganisaatioId Int32

VahtiJatevedenpuhdistamoOhitettuvesi

Vahti-järjestelmän jätevedenpuhdistamoiden ohitetun veden vuosittaiset arvot

/v1/odata/VahtiJatevedenpuhdistamoOhitettuvesi
/v1/odata/VahtiJatevedenpuhdistamoOhitettuvesi(VahtiJatevedenpuhdistamoId=374,Vuosi=2017)
Maara Int32 Vahti-järjestelmän jätevedenpuhdistamon ohitetun veden määrä
VahtiJatevedenpuhdistamoId (Key) Int32 Vahti-järjestelmän jätevedenpuhdistamon ID
Vuosi (Key) Int32 Vahti-järjestelmän jätevedenpuhdistamon ohitetun veden vuositieto

VahtiJatevedenpuhdistamoTulevaVesi

Vahti-järjestelmän jätevedenpuhdistamoiden tulevan veden vuosittaiset arvot

/v1/odata/VahtiJatevedenpuhdistamoTulevaVesi
/v1/odata/VahtiJatevedenpuhdistamoTulevaVesi(VahtiJatevedenpuhdistamoId=100178745,Vuosi=2018)
Maara Int32 Vahti-järjestelmän jätevedenpuhdistamon ohitetun veden määrä
VahtiJatevedenpuhdistamoId (Key) Int32 Vahti-järjestelmän jätevedenpuhdistamon ID
Vuosi (Key) Int32 Vahti-järjestelmän jätevedenpuhdistamon ohitetun veden vuositieto

Vedenottamo

Vedenottamon nimi, sijainti ja lupatiedot

/v1/odata/Vedenottamo
/v1/odata/Vedenottamo(15)
/v1/odata/Vedenottamo(15)/Raakavedenottopaikka
/v1/odata/Vedenottamo(15)/Talousvedenkasittely
/v1/odata/Vedenottamo(15)/VedenottamoTila
/v1/odata/Vedenottamo(15)/VedenottamoVesityyppi
/v1/odata/Vedenottamo(15)/VedenottamoVesihuoltoOrganisaatio
/v1/odata/Vedenottamo(15)/VedenottamoVesihuoltoOrganisaatioVerkko
/v1/odata/Vedenottamo(15)/VedenottomaaraLupa
H_Kunta_Id Int32 Kuntatieto
Id (Key) Int32 ID-kenttä
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
LopetuksenPaivays DateTime Vedenottamon lopetuspäivämäärä
LopetuksenSyy String Vedenottamon lopetuksen syy
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
Nimi String Nimi suomeksi
Raakavedenottopaikka Raakavedenottopaikka
Talousvedenkasittely Talousvedenkasittely
Tila_Id Int32 ID-kenttä
VedenottamoTila VedenottamoTila
VedenottamoVesihuoltoOrganisaatio VedenottamoVesihuoltoOrganisaatio
VedenottamoVesihuoltoOrganisaatioVerkko VedenottamoVesihuoltoOrganisaatioVerkko
VedenottamoVesityyppi VedenottamoVesityyppi
VedenottomaaraLupa VedenottomaaraLupa
VesiKasitellaan Boolean Vedenottamon käsitellyn veden tieto
Vesityyppi_Id Int32 ID-kenttä

VedenottamoTila

Vedenottamon tilatieto

/v1/odata/VedenottamoTila
/v1/odata/VedenottamoTila(1)
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Nimi String Tila suomeksi
NimiRuo String Tila ruotsiksi

VedenottamoVesihuoltoOrganisaatio

Vedenottamotiedot

/v1/odata/VedenottamoVesihuoltoOrganisaatio
/v1/odata/VedenottamoVesihuoltoOrganisaatio(1)
/v1/odata/VedenottamoVesihuoltoOrganisaatio(1)/TekopohjavedenValmistusImeytys
/v1/odata/VedenottamoVesihuoltoOrganisaatio(1)/Vedenottamo
/v1/odata/VedenottamoVesihuoltoOrganisaatio(1)/VesihuoltoOrganisaatio
/v1/odata/VedenottamoVesihuoltoOrganisaatio(1)/Vedenotto
AlkaenPaivays DateTime Käytössä alkaen pvm
Id (Key) Int32 ID-kenttä
LisaysAika DateTime Lisätty pvm
MuutosAika DateTime Muutos pvm
Selite String Selitekenttä
TekopohjavedenValmistusImeytys TekopohjavedenValmistusImeytys
Vedenottamo Vedenottamo
Vedenottamo_Id Int32 Vedenottamon ID
Vedenotto Vedenotto
VesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
VesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 Vesihuolto-organisaation ID

VedenottamoVesihuoltoOrganisaatioVerkko

Vedenottamoon liittyvät verkkot

/v1/odata/VedenottamoVesihuoltoOrganisaatioVerkko
/v1/odata/VedenottamoVesihuoltoOrganisaatioVerkko(17)
/v1/odata/VedenottamoVesihuoltoOrganisaatioVerkko(17)/Vedenottamo
/v1/odata/VedenottamoVesihuoltoOrganisaatioVerkko(17)/Verkko
/v1/odata/VedenottamoVesihuoltoOrganisaatioVerkko(17)/VesihuoltoOrganisaatio
Id (Key) Int32 ID-kenttä
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
Vedenottamo Vedenottamo
Vedenottamo_Id Int32 ID-kenttä
Verkko Verkko
Verkko_Id Int32 ID-kenttä
VesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
VesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 Vesihuolto-organisaation ID

VedenottamoVesityyppi

Vedenottamon vesityypit

/v1/odata/VedenottamoVesityyppi
/v1/odata/VedenottamoVesityyppi(1)
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Nimi String Vesityyppi suomeksi
NimiRuo String Vesityyppi ruotsiksi

Vedenotto

Vuosittaiset vedenottomäärät vedenottamoittain

/v1/odata/Vedenotto
/v1/odata/Vedenotto(4999)
/v1/odata/Vedenotto(4999)/VedenottamoVesihuoltoOrganisaatio
Id (Key) Int32 ID-kenttä
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
Maara Int32 Vedenoton määrä
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
VedenottamoVesihuoltoOrganisaatio VedenottamoVesihuoltoOrganisaatio
VedenottamoVesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 ID-kenttä
Vuosi Int32 Vuositieto

Vedenottolupa

Vedenottamon lupatiedot

/v1/odata/Vedenottolupa
/v1/odata/Vedenottolupa(5)
/v1/odata/Vedenottolupa(5)/VedenottolupaMyontaja
/v1/odata/Vedenottolupa(5)/VesihuoltoOrganisaatio
/v1/odata/Vedenottolupa(5)/VedenottomaaraLupa
Diaarinumero String Vedenottoluvan diaarinumero
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Lisatiedot String Vedenottoluvan lisätiedot
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
Lupa_ID Int32 ID-kenttä
Lupadokumentti Byte[] Vedenottoluvan lupadokumentti
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
Myontaja_Id Int32 ID-kenttä
Myontopaiva DateTime Vedenottoluvan myöntöpäivämäärä
OnkoVoimassa Boolean Vedenottoluvan voimassaolotieto
SeuraavaTarkastuspaiva DateTime Vedenottoluvan seuraava tarkistuspäivämäärä
VedenottolupaMyontaja VedenottolupaMyontaja
Vedenottolupanumero String Vedenottoluvan vedenottolupanumero
VedenottomaaraLupa VedenottomaaraLupa
VesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
VesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 Vesihuolto-organisaation ID

VedenottolupaMyontaja

Vedenottoluvan myöntäjä

/v1/odata/VedenottolupaMyontaja
/v1/odata/VedenottolupaMyontaja(1)
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Lyhenne String Vedenottoluvan myöntäjän lyhenne
Nimi String Nimi suomeksi

VedenottomaaraLupa

Suurin luvan mukainen vedenottomäärä

/v1/odata/VedenottomaaraLupa
/v1/odata/VedenottomaaraLupa(8)
/v1/odata/VedenottomaaraLupa(8)/Vedenottamo
/v1/odata/VedenottomaaraLupa(8)/Vedenottolupa
/v1/odata/VedenottomaaraLupa(8)/Yksikko
Id (Key) Int32 ID-kenttä
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
SallittuMaara Int32 Vedenottoluvan suurin sallittu määrä
Vedenottamo Vedenottamo
Vedenottamo_Id Int32 ID-kenttä
Vedenottolupa Vedenottolupa
Vedenottolupa_Id Int32 ID-kenttä
Yksikko Yksikko
Yksikko_Id Int32 ID-kenttä

Verkko

Verkkojen tiedot (esim. vesi, jäte, hule)

/v1/odata/Verkko
/v1/odata/Verkko(225)
/v1/odata/Verkko(225)/LiittyjaMaara
/v1/odata/Verkko(225)/LiittymaMaara
/v1/odata/Verkko(225)/TalousvedenRajaArvo
/v1/odata/Verkko(225)/TalousvedenReklamaatio
/v1/odata/Verkko(225)/VedenottamoVesihuoltoOrganisaatioVerkko
/v1/odata/Verkko(225)/VerkkoTyyppi
/v1/odata/Verkko(225)/VesihuoltoOrganisaatio
/v1/odata/Verkko(225)/VerkkoPituus
/v1/odata/Verkko(225)/VerkkoPutkirikko
/v1/odata/Verkko(225)/Vesisailio
/v1/odata/Verkko(225)/VahtiJatevedenpuhdistamoLinkVerkko
/v1/odata/Verkko(225)/Kunta
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Kunta Kunta
Kunta_Id Int32 ID-kenttä
LiittyjaMaara LiittyjaMaara
LiittymaMaara LiittymaMaara
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
Nimi String Verkon nimi suomeksi
TalousvedenRajaArvo TalousvedenRajaArvo
TalousvedenReklamaatio TalousvedenReklamaatio
Tyyppi_Id Int32 ID-kenttä
VahtiJatevedenpuhdistamoLinkVerkko VahtiJatevedenpuhdistamoLinkVerkko
VedenottamoVesihuoltoOrganisaatioVerkko VedenottamoVesihuoltoOrganisaatioVerkko
VerkkoPituus VerkkoPituus
VerkkoPutkirikko VerkkoPutkirikko
VerkkoTyyppi VerkkoTyyppi
VesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
VesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 Vesihuolto-organisaation ID
Vesisailio Vesisailio

VerkkojenSaneerauksetVerkkoTyyppi

Vuosittaiset verkkojen saneerausmäärät verkkotyypeittäin

/v1/odata/VerkkojenSaneerauksetVerkkoTyyppi
/v1/odata/VerkkojenSaneerauksetVerkkoTyyppi(1)
/v1/odata/VerkkojenSaneerauksetVerkkoTyyppi(1)/VerkkoTyyppi
/v1/odata/VerkkojenSaneerauksetVerkkoTyyppi(1)/VesihuoltoOrganisaatio
Id (Key) Int32 ID-kenttä
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
Pituus Int32 Saneeratun verkon pituus
Tyyppi_Id Int32 ID-kenttä
VerkkoTyyppi VerkkoTyyppi
VesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
VesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 Vesihuolto-organisaation ID
Vuosi Int32 Vuositieto

VerkkoPituus

Vesijohtoverkoston johtopituus materiaaleittain

/v1/odata/VerkkoPituus
/v1/odata/VerkkoPituus(7)
/v1/odata/VerkkoPituus(7)/Verkko
/v1/odata/VerkkoPituus(7)/VerkkoPutkimateriaali
Id (Key) Int32 ID-kenttä
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
Pituus Int32 Verkkojen pituus (m)
Putkimateriaali_Id Int32 ID-kenttä
Verkko Verkko
Verkko_Id Int32 ID-kenttä
VerkkoPutkimateriaali VerkkoPutkimateriaali
Vuosi Int32 Vuositieto

VerkkoPutkimateriaali

Käytetty putkimateriaali

/v1/odata/VerkkoPutkimateriaali
/v1/odata/VerkkoPutkimateriaali(1)
EiVesijohtoverkoille Boolean Informatiivinen kenttä sallituille verkkomateriaaleille
EiViemariverkoille Boolean Informatiivinen kenttä sallituille verkkomateriaaleille
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Nimi String Nimi suomeksi
NimiRuo String Nimi ruotsiksi

VerkkoPutkirikko

Putkirikkojen kappalemäärä vuodessa (kpl/vuosi)

/v1/odata/VerkkoPutkirikko
/v1/odata/VerkkoPutkirikko(1)
/v1/odata/VerkkoPutkirikko(1)/Verkko
Id (Key) Int32 ID-kenttä
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
Maara Int32 Verkkojen putkirikkojen määrä
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
Verkko Verkko
Verkko_Id Int32 ID-kenttä
Vuosi Int32 Vuositieto

VerkkoTyyppi

Verkon tyyppi

/v1/odata/VerkkoTyyppi
/v1/odata/VerkkoTyyppi(1)
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Nimi String Verkon tyyppi suomeksi
NimiRuo String Verkon tyyppi ruotsiksi

VerkostoonPumpattuTalousvesi

Jakeluverkostoon omilta vedenkäsittelylaitoksilta tai suoraan pohjavedenottamolta pumpattua talousvettä

/v1/odata/VerkostoonPumpattuTalousvesi
/v1/odata/VerkostoonPumpattuTalousvesi(12190)
/v1/odata/VerkostoonPumpattuTalousvesi(12190)/VesihuoltoOrganisaatio
Id (Key) Int32 ID-kenttä
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
Maara Int32 Verkkoon pumpatun talousveden määrä
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
VesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
VesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 Vesihuolto-organisaation ID
Vuosi Int32 Vuositieto

VesienhoitoAlue

Vesienhoitoalue

/v1/odata/VesienhoitoAlue
/v1/odata/VesienhoitoAlue(1)
/v1/odata/VesienhoitoAlue(1)/VesihuoltoOrganisaatio
Id (Key) Int32 Vesienhoitoalueen ID
Nimi String Vesienhoitoalueen nimi suomeksi
NimiRuo String Vesienhoitoalueen nimi ruotsiksi
Tunnus String Vesienhoitoalueen tunnus
VesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio

VesihuoltoOrganisaatio

Laitoksen nimi ja yhteystiedot

/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/EnergianKaytto
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/EnergianTuotto
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/Investointi
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/Jatevedenpuhdistamo
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/JatevedenVastaanottaminenEiVeetiOrganisaatiolta
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/JatevedenVastaanottaminen
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/JatevedenJohtaminen
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/LaskutettuJatevesi
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/LaskutettuTalousvesi
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/OhitusvesimaaraPuhdistamolla
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/OhitusvesimaaraVerkossa
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/Taksa
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/TaksaKayttomaksu
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/TalousvedenOsto
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/TalousvedenMyynti
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/TalousvedenOstoJaMyyntiEiVeetiOrganisaatiolle
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/Tilinpaatos
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/ToimintaalueenVahvistus
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/VedenottamoVesihuoltoOrganisaatio
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/VedenottamoVesihuoltoOrganisaatioVerkko
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/Vedenottolupa
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/Verkko
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/VerkkojenSaneerauksetVerkkoTyyppi
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/VerkostoonPumpattuTalousvesi
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/Vesisailio
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/VesienhoitoAlue
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/KorvaavaOrganisaatio
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/Kieli
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/Toimiala
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/Toimintamuoto
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/EdellinenToimintamuoto
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatio(35)/Kunta
Aliorganisaatiotunnus String Vesihuolto-organisaation aliorganisaatiotunnus
EdellinenToimintamuoto VesihuoltoOrganisaatioToimintamuoto
EdellinenToimintamuoto_Id Int32 ID-kenttä
EnergianKaytto EnergianKaytto
EnergianTuotto EnergianTuotto
H_Kunta_Id Int32 Kuntatieto
H_OsoiteKayntiPostiTpaikka_Id Int32 ID-kenttä
H_OsoitePostiPostiTpaikka_Id Int32 ID-kenttä
Id (Key) Int32 Vesihuolto-organisaation ID
Investointi Investointi
JatevedenJohtaminen JatevedenVastaanottaminenJaJohtaminen
Jatevedenpuhdistamo Jatevedenpuhdistamo
JatevedenVastaanottaminen JatevedenVastaanottaminenJaJohtaminen
JatevedenVastaanottaminenEiVeetiOrganisaatiolta JatevedenVastaanottaminenEiVeetiOrganisaatiolta
Kieli VesihuoltoOrganisaatioKieli
Kieli_Id Int32 ID-kenttä
KorvaavaOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
KorvaavaVesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 Vesihuolto-organisaation ID
Kunta Kunta
LaskutettuJatevesi LaskutettuJatevesi
LaskutettuTalousvesi LaskutettuTalousvesi
LisatietojaVesihuoltolaitoksesta String
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
Nimi String Nimi suomeksi
NimiRuo String Nimi ruotsiksi
OhitusvesimaaraPuhdistamolla OhitusvesimaaraPuhdistamolla
OhitusvesimaaraVerkossa OhitusvesimaaraVerkossa
OmistusosuuksienMuutosPvm DateTime
OsoiteKaynti String Vesihuolto-organisaation käyntiosoite
OsoitePosti String Vesihuolto-organisaation postiosoite
Perustiedot Boolean Vesihuolto-organisaatio joka vain syöttää perustiedot järjestelmään
Taksa Taksa
TaksaKayttomaksu TaksaKayttomaksu
TalousvedenMyynti TalousvedenOstoJaMyynti
TalousvedenOsto TalousvedenOstoJaMyynti
TalousvedenOstoJaMyyntiEiVeetiOrganisaatiolle TalousvedenOstoJaMyyntiEiVeetiOrganisaatiolle
Tilinpaatos Tilinpaatos
Toimiala VesihuoltoOrganisaatioToimiala
Toimiala_Id Int32 ID-kenttä
ToiminnanMuutoksenLisatiedot String Vesihuolto-organisaation toiminnanmuutoksen lisätietokenttä
ToimintaAlkanut DateTime Vesihuolto-organisaation toiminta-alkanut tieto
ToimintaalueenVahvistus ToimintaalueenVahvistus
ToimintaalueVahvistettu Boolean Vesihuolto-organisaation toiminta-alueen vahvistustieto
ToimintaLoppunut DateTime Vesihuolto-organisaation toiminta-loppunut tieto
Toimintamuodonmuutosvuosi Int32 Vuositieto
Toimintamuoto VesihuoltoOrganisaatioToimintamuoto
Toimintamuoto_Id Int32 ID-kenttä
Url String Vesihuolto-organisaation www-osoite
VedenottamoVesihuoltoOrganisaatio VedenottamoVesihuoltoOrganisaatio
VedenottamoVesihuoltoOrganisaatioVerkko VedenottamoVesihuoltoOrganisaatioVerkko
Vedenottolupa Vedenottolupa
Verkko Verkko
VerkkojenSaneerauksetVerkkoTyyppi VerkkojenSaneerauksetVerkkoTyyppi
VerkostoonPumpattuTalousvesi VerkostoonPumpattuTalousvesi
VerkostotietojenSailytyksenSijainti String Vesihuolto-organisaation verkkotietojen säilytyksen sijainti
VesienhoitoAlue VesienhoitoAlue
VesihuoltolaitoksenKuvauksenLisatiedot String
VesihuoltolaitoksenKuvaus String
Vesisailio Vesisailio
YTunnus String Vesihuolto-organisaation y-tunnus

VesihuoltoOrganisaatioKieli

Vesihuoltolaitoksen asiointikieli

/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatioKieli
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatioKieli(1)
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Nimi String Nimi suomeksi
NimiRuo String Nimi ruotsiksi

VesihuoltoOrganisaatioToimiala

Vesihuoltolaitoksen toimiala

/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatioToimiala
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatioToimiala(1)
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Nimi String Toimiala suomeksi
NimiRuo String Toimiala ruotsiksi

VesihuoltoOrganisaatioToimintamuoto

Vesihuoltolaitoksen toimintamuoto

/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatioToimintamuoto
/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatioToimintamuoto(1)
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Nimi String Toimintamuoto suomeksi
NimiRuo String Toimintamuoto ruotsiksi

VesihuoltoOrganisaatioVesienhoitoAlueet

Vesihuoltolaitoksen vesienhoitoalueet

/v1/odata/VesihuoltoOrganisaatioVesienhoitoAlueet
H_VesienhoitoAlue_Id (Key) Int32 ID-kenttä
VesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
VesihuoltoOrganisaatio_Id (Key) Int32 Vesihuolto-organisaation ID

Vesisailio

Vesisäiliöt

/v1/odata/Vesisailio
/v1/odata/Vesisailio(1)
/v1/odata/Vesisailio(1)/Verkko
/v1/odata/Vesisailio(1)/VesihuoltoOrganisaatio
/v1/odata/Vesisailio(1)/VesisailioTyyppi
/v1/odata/Vesisailio(1)/Kunta
Huoltovuosi Int32 Huoltovuosi
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Kunta Kunta
Kunta_Id Int32 ID-kenttä
LisaysAika DateTime Tieto lisäysajasta
MuutosAika DateTime Tieto muutosajankohdasta
Nimi String Nimi suomeksi
Omistaja String Vesisäiliön omistajatieto
Painetaso Decimal Vesisäiliön painetaso
PoistettuKaytostaVuonna Int32 Vesisäiliön käytöstäpoistovuosi
Rakennusvuosi Int32 Rakennusvuosi
Saneerausvuosi Int32 Saneerausvuosi
Tilavuus Int32 Vesisäiliön tilavuus
Tyyppi_Id Int32 ID-kenttä
Verkko Verkko
Verkko_Id Int32 ID-kenttä
VesihuoltoOrganisaatio VesihuoltoOrganisaatio
VesihuoltoOrganisaatio_Id Int32 Vesihuolto-organisaation ID
VesisailioTyyppi VesisailioTyyppi

VesisailioTyyppi

Vesisäiliön tyyppi

/v1/odata/VesisailioTyyppi
/v1/odata/VesisailioTyyppi(1)
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Nimi String Tyyppi suomeksi
NimiRuo String Tyyppi ruotsiksi

Vesisto

Vesistöalue

/v1/odata/Vesisto
/v1/odata/Vesisto(1)
Id (Key) Int32 Vesistöelueen ID
Nimi String Vesistöalueen nimi
Nro String Vesistöalueen numero

Yksikko

Käytetyt yksiköt

/v1/odata/Yksikko
/v1/odata/Yksikko(1)
/v1/odata/Yksikko(1)/VedenottomaaraLupa
Id (Key) Int32 ID-kenttä
Nimi String Nimi suomeksi
NimiRuo String Nimi ruotsiksi
VedenottomaaraLupa VedenottomaaraLupa